Address

Singhadurbar,Kathmandu

Phone Number

+977-1-4211579

E-mail

medpa@moi.gov.np